Det er nok bedst ikke at undlade…

Posted on

Når man sidder med en stak bilag til en straffesag, er der ofte en hel del korrespondance til og fra diverse jurister – overretssagførere m.fl. – og der er der nogle gange fraser, som bliver hængende i opmærksomheden, fordi de er ganske specielle og anvendes i flere sammenhænge, hvad enten det er en skilsmisse eller en ejendomshandel. I den sag, jeg sidder med nu, er sådan en vending faldet mig i øjnene, fordi den optræder i flere breve: ‘ikke undlade at’

Den optræder dels i et brev fra en dame til sin sagfører:

Jeg undlader herved ikke at meddele dem, at …

Og fra en sagfører til retten:

I anledning af Deres forespørgsel… skal man ikke undlade at oplyse, at …

En formulering som antyder en forpligtelse – måske underforstået eller moralsk, som brevskriveren dermed har honoreret, men som ikke desto mindre er aldeles overflødig.